Symposium ‘Na de Troonrede’ 2018

Op dinsdag 18 september zal het symposium ‘Na de Troonrede’ plaatsvinden. Tijdens het symposium zal een indrukwekkend panel bestaande Herman Wijffels (oud-directeur Rabobank), Johan Graafland (hoogleraar ‘Economie, onderneming en ethiek’) , Jacqueline Cramer (stategisch adviseur Utrecht Sustainability Institute) en Henny de Haas (directeur Hoppenbrouwers Techniek B.V.) onder leiding van moderator Danny Mekić met elkaar en met het publiek in discussie gaan over thema’s uit de Miljoennennota.

De hoofdvraag dit jaar luidt: ‘Winst of waarde? Op weg naar een geliefde en succesvolle onderneming! Hiermee willen we de verantwoordelijkheid van bedrijven ten opzichte van maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, vergrijzing, luchtvervuiling en arbeidsomstandigheden onder de loep leggen. Hoe is dit concreet toepasbaar voor bedrijven? In welke mate bent u gebaat bij duurzaam ondernemen? De ondernemer vraagt zich vaak af wat er concreet gedaan kan worden om op de gepresenteerde veranderingen in te spelen. Deze vraag zal daarom dit jaar centraal staan bij de 35e editie van het symposium. U krijgt de mogelijkheid al uw vragen te stellen en in discussie te treden.

PROGRAMMA
DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018


15.30 uur Ontvangst Symposium ‘Na de Troonrede’
Foyer Schouwburgzaal – Theaters Tilburg

16.00 uur > Aanvang Symposium ‘Na de Troonrede’
Schouwburgzaal – Theaters Tilburg

18.00 uur > Netwerkborrel
Foyer Schouwburgzaal – Theaters Tilburg

SPREKERS

Johan Graafland - Symposium Na de Troonrede

Prof. dr. Johan Graafland (1960) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en theologie aan de Universiteit van Utrecht en was tussen 1986 en 2000 werkzaam als econoom bij het Centraal Planbureau. Sinds 2000 is Graafland hoogleraar ‘Economie, onderneming en ethiek’ aan Tilburg University en vanaf 2009 is hij tevens verbonden aan het Tilburg Sustainability Center.

Johan Graafland is gespecialiseerd in filosofie van de economie, de ethiek van de markt, bedrijfsethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie tussen economie en religie. Tussen 2010 en 2013 deed hij een groot onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen in Europa voor de Europese Unie. Sinds 2017 leidt hij samen met prof. Buijs van de VU een onderzoeksteam van Tilburg University, Vrije Universiteit, Radboud Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam naar de invloed van marktinstituties op menselijk welbevinden en de rol van ethiek daarin. Prof. Graafland publiceerde diverse boeken en wetenschappelijke artikelen en schrijft regelmatig opiniebijdragen in landelijke dagbladen over economie in relatie tot ethiek en duurzaamheid.

Herman Wijffels - Symposium Na de Troonrede

Herman Wijffels (1942) studeerde economie aan de universiteit Tilburg. Aan het begin van zijn loopbaan werkte hij achtereenvolgens voor de Europese Commissie en het ministerie van Landbouw op het gebied van landbouwbeleid en internationale handelspolitiek. In 1977 stapte hij over naar het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond als Algemeen Secretaris. Vanaf 1981 was hij werkzaam voor de Rabobank, aanvankelijk als lid en tussen 1986 en 1999 als voorzitter van het bestuur. Van 1999 tot 2006 was hij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en tussen 2006 en 2009 lid van de board van de Wereldbank. In de periode 2009 – 2016  was hij actief als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van zowel het Sustainable Finance Lab als het Sustainable Pension Investment Lab.

Jacqueline Cramer - Symposium Na de Troonrede

Prof. dr. Jacqueline Cramer is strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute (USI) verbonden aan de Universiteit Utrecht. Tevens is zij trekker ‘Circulaire Economie’ van de Amsterdam Economic Board en directeur van consultancy bureau ‘Cramer Milieuadvies’ (opgericht in 2000). Van februari 2007 – februari 2010 was zij Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Sinds 1990 is zij tevens deeltijdshoogleraar aan achtereenvolgens 4 verschillende universiteiten. Jacqueline Cramer is 40 jaar werkzaam op milieuterrein binnen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de politiek en de universiteit.

Henny de Haas - Symposium Na de Troonrede

Henny de Haas is al bijna 20 jaar het gezicht van Hoppenbrouwers Techniek, dat in 2018 haar 100-jarig jubileum viert. Onder Henny’s watch werd het bedrijf uit Udenhout uitgeroepen tot Beste Werkgever 2017-2018 (volgens Effectory en Intermediair). Begonnen als benzinewinkel annex taxibedrijf groeide Hoppenbrouwers Techniek uit naar een fullservice installatiebedrijf met circa 700 medewerkers en een indrukwekkende groei van 20 tot 25 procent in de afgelopen jaren.

MODERATOR

Danny Mekic

Danny Mekić is een internetexpert met een passie voor ondernemen. In 2011 richtte hij het consultancybureau New Team op waaraan hij tegenwoordig als directeur nog altijd leiding geeft. In 2008 stond Mekić als jongste zogeheten hoogvlieger in het blad Quote en in 2009 werd hij door het ondernemersblad Sprout uitgeroepen tot meest succesvolle jonge ondernemer van Nederland. Mekić werkt naast zijn directeursfunctie ook nog voor 40 van de 100 grootste organisaties in Nederland. In de periode hiervoor was Danny Mekić vaak te zien in programma’s van de VARA en de VPRO en in 2011 was hij aanwezig als moderator en ‘Leader of Tomorrow’ op het prestigieuze St. Gallen Symposium in Zwitserland.

> Meer over Danny Mekic